5.15.2009

natsukashii!!! Carnival no Symbol notoki no TV GLOBO

http://www.youtube.com/watch?v=nwegc16mPtQ

jitsuwa kore wa 14manen no katsura dattanoyo!!

pelourinho,barra no kaiganzoi nite...(bahia brasil)

0 件のコメント: