12.22.2008

Special dinner @ japanese consul´s house in Sao Paulo13/12

DIA 11 SAO PAULO DE NO NO SHIGOTO WO OE,KUUKOU NI IKUSHITAKU WO SHITEITARA,TEL...!!CONSUL WO HAJIME MINASAN NO GOHAKARAI DE SPECIAL DINNER DENO DEMOSTRATION NO SHIGOTO GA HAITTA.. ISOIDE KUUKOU HE ITTE TICKET CHANGE SHITE UKAGATTA... MINASAN KISAKU NA KATATACHI DE TANOSHIKATTA!!

0 件のコメント: