12.30.2008

MERRY X´MAS!!23/12

DIA BREAKFAST WO TUKUTTEMITA...OISHISOUKANA??
MICHI NI DETARA NIWATORI GA.... ATASHI MO 5HIKI NO INU NO HOKA NI KONNA PET KATTE MIYOUKANA....??

0 件のコメント: