4.05.2009

Miss Salvador Gay

NO CONCURSO NI SHINSAIN DE YOBARETE ITTEKITA...
MISS BAHIA GAY ,SOSHITE SHOW WO SHITA CIA DE DANÇA BRAZIL COLORIDO TOMO SYASHIN WO TOTTEMITAZO!!

0 件のコメント: